A downloadable game for Windows and Android

Download NowName your own price

Czołem  żołnierze! Pobierajcie przyjaciele i  dzielcie się swym wielkim wynikiem. Umm wielkim.... AAAAaaAAA! DOROTA WELTMASTER DOROTA .......

Projekt jest w uczciwej cenie -gratis

Pozdrowienia dla Walaszkawki

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

kapitan-dupa-win.zip 163 MB
Version 1.0.2
Kapitan Dupa Android 95 MB
Kapitan Dupa Unreal Project 42 MB
if you pay $2.22 USD or more

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.